เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน อย่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร  สรรพสามิต  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์และเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กว่า 100 คน

รมว.ยธ.ลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้ารามคำแหง

          โดยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง ภายในซอยมหาดไทย หรือ ซอยรามคำแหง 65 และซอยลาดพร้าว 122 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านเหล้าผับบาร์ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

รมว.ยธ.ลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้ารามคำแหง

          นายสมศักดิ์ ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และตักเตือนให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้น เพราะทุกวันนี้ผู้ต้องขังที่มีกว่าร้อยละ 80 เป็นคดียาเสพติด 

รมว.ยธ.ลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้ารามคำแหง

          นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ยืนยันการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่ได้มุ่งหวังทำลายหรือมาไล่จับกุมสถานบริการ แต่สถานบริการต้องทำตามกฎหมาย คือ ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้อายุไม่ถึง 20 ปี ไม่เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่ให้พกพาอาวุธ หรือนำยาเสพติดเข้าไปในร้าน รวมทั้งไม่ยอมให้มีการเล่นการพนัน และการค้ามนุษย์ ที่สำคัญสถานบริการที่มีคำสั่งปิด 5 ปีแล้ว ต้องไม่เปิดให้บริการอีกจนกว่าจะครบกำหนด ส่วนร้านที่อยู่ในเขตพื้นที่โซนนิ่ง หากพบว่ามีการทำความผิดดังกล่าวจะถูกสั่งปิดเป็นการถาวร  สถานที่นี้จะห้ามขายเหล้าเบียร์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ