เมื่อค่ำวานนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.) เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร สรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์และเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กว่า 100 คน เพื่อตรวจประชาสัมพันธ์ กฎหมายโซนนิ่งควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ภายในซอยมหาดไทย หรือ ซ.รามคำแหง 65 ซ.ลาดพร้าว 122 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านเหล้า ผับ บาร์ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชน นิสิตนักศึกษา ช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเหตุหากพบการทำผิดกฎหมาย (อ่านข่าว สมศักดิ์ เตือนดาราอย่ายุ่งเกี่ยวแชร์ลูกโซ่)

 

 

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้าย่านรามคำแหง

 

 

 

                 นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และตักเตือนให้เยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้น ทุกวันนี้ผู้ต้องขังที่มีกว่าร้อยละ 80 เป็นคดียาเสพติด ยืนยันว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังทำลาย หรือมาไล่จับกุม แต่มาเพื่อสร้างความเข้าใจ ทุกหน่วยงานต้องร่วมด้วยช่วยกัน รวมถึงสร้างกำแพงป้องกัน หากสถานบันเทิงให้ความร่วมมือทำตามกฎหมาย เช่น ให้บริการผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้อายุไม่ถึง 20 ปี ไม่เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่ให้พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือนำยาเสพติดเข้าไปในร้าน ไม่ยอมให้มีการเล่นการพนัน การค้ามนุษย์ และประการสำคัญคือ สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีคำสั่งปิด 5 ปีแล้ว ต้องไม่เปิดให้บริการอีกตามเวลาที่กำหนด ส่วนร้านที่อยู่ในเขตพื้นที่โซนนิ่ง หากพบว่ามีการทำความผิดดังกล่าวจะถูกสั่งปิดเป็นการถาวร สถานที่นี้จะห้ามขายเหล้าเบียร์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (อ่านข่าว สมศักดิ์ เผยคดีบิลลี่ เสร็จก่อนกำหนด)

 

 

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้าย่านรามคำแหง

 

 

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้าย่านรามคำแหง

 

 

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้าย่านรามคำแหง

 

 

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้าย่านรามคำแหง