14 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารเผยแพร่ ชี้แจงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของนายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีตส.ส. ขอนแก่น สิ้นสุดลง  

 

 

โดยก่อนที่จะมีการประกาศพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส. เขต 7 จ.ขอนแก่น โดยกกต.ได้ชี้แจงกฎหมายว่าเมื่อมีพ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ฎ. มีผลใช้บังคับ กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้ง และกำหนดรับสมัคร โดยเริ่มรับสมัครไม่วันเกิน 25 วัน นับแต่วันที่มีพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ และต้องกำหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน สำหรับพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร ต้องมีสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
               

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน กกต. ได้ประสานมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยได้แจ้งการสิ้นสภาพความเป็นส.ส.ของนายนวัธ เพื่อขอให้พิจารณาเสนอทูลเกล้าฯ ให้มีการตราพ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่น เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้คาดว่าน่าจะมีการนำเข้าที่ประชุม ครม.ในวันที่อังคารที่ 19 พ.ย. นี้