เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ชุดวิเคราะห์เส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยาน พบผู้โดยสารต้องสงสัยเป็นหญิงชาวโบลิเวีย เดินทางออกจากท่าอากาศยานอาดีสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานวัดไต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ป.ป.ส. จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยปราบปรามยาเสพติด สปป.ลาว ตรวจค้นเมื่อผู้โดยสารดังกล่าวเดินทางถึงท่าอากาศยานวัดไต ผลการตรวจค้นพบโคเคน น้ำหนัก 3.52 กิโลกรัม ซุกซ่อนในขอบกระเป๋าเดินทาง จึงทำการจับดำเนินคดีตามกฎหมายของ สปป.ลาว

 

ป.ป.ส.ประสานลาวจับโคเคน 3.5 กก.

 

          เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ความสำเร็จในปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นผลจากการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศ เช่น กรมศุลกากร กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ท่าอากาศยาน (Airport interdiction Task force) ตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
 

ป.ป.ส.ประสานลาวจับโคเคน 3.5 กก.

 

ป.ป.ส.ประสานลาวจับโคเคน 3.5 กก.