9 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี  

 

ทั้งนี้ภายใต้แนวคิด “2 ทศวรรษ ป.ป.ช. ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล” และได้กำหนดจัดกิจกรรม 3 วัน คือ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นพิธีพราหมณ์สักการบูชาพระภูมิ - เจ้าที่ การรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากประธานกรรมการ ป.ป.ช.

 

ส่วนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นพิธีสงฆ์กิจกรรม “เหลียวหลัง แลหน้า 2 ทศวรรษ สำนักงาน ป.ป.ช.” กิจกรรม TED Talks เรื่อง “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ประเทศไทยไปถึงจริงหรือ?”พร้อมการมอบรางวัล “NACC Awards 2019”   สำหรับบุคคลภายนอก และบุคคลภายใน และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 การให้หน่วยงานภายนอก  ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อการกุศล และการแถลงข่าว

 
สำหรับพิธีมอบรางวัล “NACC Awards 2019” แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 1. โครงการนักคิดสุจริต 2. โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต 3. รางวัลช่อสะอาด นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 1. รางวัล “เพชรน้ำเอก” 2. รางวัลสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น