เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการตั้งกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาจะมีการประชุมในวันอังคารที่ 12 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาบุคลากรที่พรรคจะส่งไปเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการ และประเด็นใดบ้างที่พรรคจะเสนอให้ศึกษาแก้ไขปรับปรุง ขณะนี้ยังระบุเจาะจงไม่ได้ว่าจะส่งบุคคลใด รวมถึงสัดส่วนกรรมาธิการของพรรค ซึ่งเราคงไม่ไปแก่งแย่งกับใคร โดยจะพูดคุยและรับฟังแนวทางของพรรคร่วมรัฐบาลด้วย       
 

 

           ทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับปี 60 มีทั้งข้อดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุง เช่น ในเรื่องการเลือกตั้ง วิธีการคำนวณคะแนน การจัดตั้งและดูแลสาขาพรรค รวมถึงสมาชิกพรรค ซึ่งพบว่าวุ่นวายและซับซ้อน ดังนั้นอะไรที่ไม่ดีก็ต้องปรับปรุง แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 ซึ่งพูดกันว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุด ก็ยังได้รับการแก้ไขเป็นฉบับปี 50 และฉบับปี 60