royal coronation
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ข่าวด่วน

ประกาศสำนักนายกฯอนุมัติพรก.โอนอัตรากำลัง-งบทัพบก กองทัพไทย

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 17:56 น.
ราชกิจจาฯ,ประกาศสำนักนายกฯ,อนุมัติ พรกโอนอัตรากำลัง,งบทัพบก,กองทัพไทย
Shares :
เปิดอ่าน 4,101 ครั้ง

เว็บไซต์ราชกิจจา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯอนุมัติพรก.โอนอัตรากำลัง-งบทัพบก กองทัพไทย

 

 

วันที่ 30 กันยายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการอนุมัติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ใจความว่า

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น

 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดฉบับดังกล่าว และในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวแล้ว

 

จึงประกาศมาตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ประกาศณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ