วันที่ 20 ต.ค.62 - นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านการพิจารณาในวาระแรกว่า ต้องขอบคุณ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล และฝ่ายค้านทุกคน ที่ทุ่มเทร่วมมือในการพิจารณาร่างกฎหมายที่ถือว่ามีความสำคัญฉบับนี้ แม้ระหว่างการพิจารณาอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างก็ตาม แต่ถือว่าเป็นเรื่องปกติในระบบรัฐสภา โดยสมาชิกทุกคนได้แสดงเหตุและผลเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 24 ต.ค.นี้ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จะนัดประชุมกันในช่วงเช้า เพื่อเร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วก่อนสิ้นปีนี้ จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาณาในวาระที่ 3 คาดว่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาภายในสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือนมกราคม 2563