เมื่อวันที่ 12 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและสถานบริการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสถานบริการต่างๆ ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วม โดยเป็นการตรวจในเชิงบวกเพื่อให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการสถานบันเทิง ไม่ใช่การปิดผับเพื่อตรวจค้น

 

 

สมศักดิ์ นำทีม ยธ. ลุยตรวจสถานบันเทิงหาดใหญ่

 

 

 

                 ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ได้แนะนำเรื่องข้อกฎหมาย เช่น อายุไม่ถึง 20 ปี ห้ามเข้าสถานบันเทิง ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ห้ามเล่นการพนัน และเมื่อร้านปิดให้รีบกลับบ้านเพื่อความปลอดภัย

 

 

สมศักดิ์ นำทีม ยธ. ลุยตรวจสถานบันเทิงหาดใหญ่

 

 

                 นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมเน้นเรื่องยาเสพติด ที่วันนี้ผู้ต้องขังกว่า 80% เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเรื่องการป้องกันเราไม่ค่อยเห็นมานาน การตรวจสถานบันเทิงไม่ได้มุ่งหวังทำลาย หรือมาจับกุม แต่มาเพื่อทำความเข้าใจว่าลูกหลานเราไม่ควรเดินเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งกระทรวงอื่นๆ ก็ต้องร่วมกันช่วยแก้ไขและป้องกัน รวมถึงต้องช่วยกันสร้างกำแพงป้องกัน หากสถานบันเทิงให้ความร่วมมือในการป้องกัน ด้วยการให้บริการกับผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้อายุไม่ถึง ไม่เปิดเกินเที่ยงคืน และไม่ให้นำยาเสพติดเข้าร้าน ไม่ยอมให้มีการค้ามนุษย์ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยกันเพื่อให้ลูกหลานมีอนาคตก้าวหน้า แต่หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการก็จำเป็นต้องใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้น

 

 

สมศักดิ์ นำทีม ยธ. ลุยตรวจสถานบันเทิงหาดใหญ่

 

 

                 “ในอดีตการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด หลังเสพพ้นไป 3 วัน มักไม่ค่อยได้ผล แต่ตอนนี้นิติวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสารเสพติดจากเส้นผม รู้ประวัติการใช้ยาเสพติดย้อนหลังถึง 6 เดือน จึงอยากแจ้งเตือนว่าราชการมีระบบการตรวจสอบที่ละเอียดและทันสมัยมากขึ้น ดังนั้นทุกคนควรละเลิกและห่างไกลจากคนเสพด้วย เพราะควันอาจติดเส้นผมได้” นายสมศักดิ์ กล่าว

 

 

สมศักดิ์ นำทีม ยธ. ลุยตรวจสถานบันเทิงหาดใหญ่

 

 

สมศักดิ์ นำทีม ยธ. ลุยตรวจสถานบันเทิงหาดใหญ่