7 ต.ค.2562-ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ครม.รับทราบแนวทางและรายละเอียดในการจัดสรรทุนรัฐบาลกพ. ตามที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน เด็กนักเรียน ที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ที่ได้รับทุนพระราชทานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในระดับม.ปลาย และป.ตรี อยู่แล้ว เพื่อขยายให้ได้ทุนเรียนในระดับปริญญาโทต่อ จำนวน 100 ทุน โดยเริ่มดำเนินการในปีพ.ศ. 2563 และผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าวจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในอัตราปริญญาตรีโดยไม่ต้องสอบเข้ารับการแข่งขัน ทำงานไป1-2ปี แล้วไปเรียนต่อป.โท โดยทั้งหมดจะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลประมาณ 24.9 ล้านบาทปี