1 ตุลาคม 2562   นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติขยายมาตรการบรรเทาค่าครองชีพเพิ่มเติมจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน 2 กรณี ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ) 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 ถึง 30 ก.ย.2563 โดยค่าไฟต้องใช้ไม่เกิน 50 หน่วยต่อครัวเรือน หรือถ้าใช้เกินตามที่กำหนดไว้  ให้เก็บไม่เกิน 230 บาท โดยรัฐบาลใช้งบ 1,740 ล้านบาท ส่วนค่าน้ำใช้ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน รัฐบาลใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท 

 

นอกจากนี้ยังคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยคืนกลับ 5% ให้ประชาชน และ 1% เข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ใช้งบประมาณ 69 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ไปจนถึง 30 กันยายน 2563