โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมศักดิ์ เลขา สมช.

30 ก.ย. 2562
776
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา นั่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ คนใหม่

 

               วันที่ 30 กันยายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า

 

               มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 

               ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมศักดิ์ เลขา สมช.

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง