26 ก.ย.62-นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา(ส.ว.) คนที่2 กล่าวถึงกรณีที่ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาจำคุก 5 ปี นายชยุต สืบตระกูล ส.ว. กรณีทุจริตการจัดซื้อที่ดินตาบอดของกทม.ในสมัยที่เป็นเลขานุการ นายพิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่ากทม.ฯ ว่า ถือว่านายชยุติ สิ้นสภาพการเป็นส.ว.ทันทีตามรัฐธรรมนูญมาตรา111(6) เนื่องจากถูกจำคุก จากคำพิพากษาในศาลฎีกาที่ไม่สามารถอุทธรณ์ใดๆได้อีกเเล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องเลื่อนลำดับส.ว.สายอาชีพที่อยู่ในบัญชีสำรองขึ้นมาเป็นเเทน คือนายจัตุรงค์ เสริมสุข ที่อยู่ในบัญชีสำรองอันดับ1 ของส.ว.สายอาชีพ แต่จะต้องทีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่.