เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 62 - นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงผลการประชุมสภาฯ พิจารณาในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ว่า มีส.ส.บางคนที่อภิปรายเกินญัตติที่ระบุไว้ ไม่ได้ซักถาม ไม่ได้ให้คำแนะนำ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมพยายามคุมไม่ให้อภิปรายเกินไปจากกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนด ทั้งนี้ตนยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีขึ้น เพื่อให้เห็นว่าสภาฯ ยึดถือกฎหมายอย่างเข้มข้น อย่างไรตาม ตนขอให้ส.ส.ให้ความร่วมมือหากต้องการทำให้สภาฯ​มีมาตรฐานและถูกยอมรับ ด้วยการยึดหลักเกณฑ์

 

          นายชวน ยังกล่าวต่อประเด็นที่ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านเตรียมเข้าชื่อเพื่อขอให้ยื่นศาลฎีกา ตรวจสอบจริยธรรมของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า เป็นไปตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนด และพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตนได้ยินส.ส.อภิปรายในระหว่างการประชุมว่า จะใช้ระเบียบว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ตนยังไม่เห็นเรื่องดังกล่าว 

 

          ประธานสภาฯ กล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ฝ่ายค้านอ้างต่อคำวินิจฉัยของตน ที่ระบุว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่มีผลผูกพันองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ว่า มีกติกาบังคับให้ประธานสภาฯ ต้องดำเนินการให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งหากยึด และเดินตามประชาธิปไตย ไม่มีสิ่งที่น่าห่วง โดยประเด็นสำคัญต้องไม่ฉวยโอกาสทำผิดไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งก็จะทำให้งานสภาทำงานด้วยความราบรื่น และสามารถดึงสภาฯ ให้กลับมาเป็นที่ยอมรับ และเป็นสภาฯ ที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับประเทศอื่น.