รัฐสภา 18 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นพิเศษเพื่ออภิปรายในญัตติซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านใช้สิทธิ์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 

 

 

โดยตลอดช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายโดย ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ซึ่งเน้นคำถามที่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบคำถาม โดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายถามถึงเจตนาที่รัฐบาลไม่ระบุรายละเอียดด้านงบประมาณที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ชี้แจงในนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ทั้งนี้ให้โอกาสรัฐบาลแก้ตัวต่อการกำหนดรายการงบประมาณ ผ่านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่เตรียมเสนอต่อสภาฯ

 

ขณะที่นายชวลิต วิชยสุทธ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่าการกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ถือว่าผิดกฎหมายและจารีตประเพณีที่ชัดเจนดังนั้น นายกฯ ฐานะหัวหน้ารัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการกราบลาออกจากตำแหน่ง 

 

ด้านน.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย อภิปรายถามพล.อ.ประยุทธ์ ต่อการทำหน้าที่รักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ และปกป้องประเทศจากการยึดอำนาจหรือไม่ ทั้งนี้ขอให้นายกฯ ยืนยันกับสภาฯ ฐานะเป็นศูนย์รวมอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย 

 

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ลุกขึ้นชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่พรรคฝ่ายค้านอภิปราย