royal coronation
27 มกราคม 2563
ข่าวด่วน

สั่งปธ.สภาฯส่งเอกสารเพิ่ม.แก้พ.ร.บ.คุ้มครองสถาบันครอบครัว

11 กันยายน 2562 - 18:25 น.
พรบคุ้มครองสถาบันครอบครัว
Shares :
เปิดอ่าน 844 ครั้ง

ศาลรธน. เรียกเอกสารเพิ่ม ปมฝ่ายค้านยื่นตีความออกพ.ร.ก.แก้พ.ร.บ.คุ้มครองสถาบันครอบครัว ขัด รธน.หรือไม่ ก่อนชี้ รับ-ไม่รับ วินิจฉัย

            

             

               11 ก.ย.62-ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งส่งความเห็นของส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  173 ว่า  การตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว  พ.ศ.2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 172 วรรคหนึ่ง  หรือไม่ โดยให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับคำร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  173 วรรคสอง  หรือไม่ เนื่องจากเมื่อพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่ามีเพียงสำเนาพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562  และสำเนาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 เท่านั้น โดยไม่ปรากฏหนังสือจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้นำพระราชกำหนดนี้เสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา  หนังสือเชิญประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดนี้ และรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่มีการพิจารณาพระราชกำหนดนี้ จึงมีคำสั่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์