ข่าว

คำร้องให้ตีความพรก.ชะลอกม.ครอบครัวถึงศาลรัฐธรรมนูญ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คำร้องฝ่ายค้านให้ศาลรธน.ตีความพรก.ชะลอกม.ส่งเสริมสถาบันครอบครัวฯถึงศาลรัฐธรรมนูญ

 

ศาลรัฐธรรมนูญ 5 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรได้นำคำร้องของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรค 1 หรือไม่ มาส่งยังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

สำหรับการที่พรรคฝ่ายค้านยื่นคำร้องดังกล่าว ขอให้ศาลพิจารณาเนื่องจากเห็นว่า การที่คณะรัฐมนตรีเสนอ พ.ร.ก แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว เพื่อชะลอการบังคับใช้ หากมีเหตุผลว่ามาจากการที่หน่วยงานรัฐและบุคคลากรของรัฐยังไม่มีความพร้อมในการปฎิบัติเมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ก็ไม่ชอบตามเงื่อนไข ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในเรื่องของการออกพระราชกำหนด ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 173 กำหนดกรอบเวลาว่า ศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ