เมื่อวันที่ 21 ส.ค.62 นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป (ปชช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา พรรคได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอแจ้งการเลิกกิจการพรรคการเมือง ซึ่งเป็นไปตามมติพรรค เนื่องจากกรรมการบริหารพรรค แต่ละคนต่างก็มีภารกิจมากมาย ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกกิจการพรรคการเมืองระบุไว้ใน พ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา 91 วรรคท้าย ในเรื่องการรับรองสิทธิ์ส.ส.กรณีที่มีการเลิกพรรค ซึ่งทำให้พรรคสิ้นสภาพนั้น ให้การรับรองสิทธิ์ของส.ส.ถือว่าเป็นกรณียุบพรรค ส.ส.ของพรรคดังกล่าวไปหาพรรคการเมืองใหม่สังกัดภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน ไม่เช่นนั้นก็จะพ้นจากสมาชิกภาพส.ส. ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศเรื่องดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา

 

         นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า คาดว่า กกต.จะพิจารณายกเลิกกิจการพรรคประชาชนปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายในปลายสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ เมื่อพรรคเดิมหมดสิ้นสภาพและส.ส.ของพรรคย้าย ไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ก็จะมีการถ่ายโอนทั้งตัวส.ส.และคะแนนไปยังพรรคการเมืองใหม่ด้วย โดยในเบื้องต้นการจะตัดสินใจไปสังกัดพรรคการเมืองใดนั้น ก็ต้องเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกับพรรคประชาชนปฏิรูปได้ ซึ่งได้พูดไว้ตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งว่า เราสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี