เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 62 - นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะโฆษกคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป รัฐบาล) เปิดเผยผลการประชุมวิปรัฐบาล ว่าในการประชุมสภาฯ วันที่ 21 สิงหาคม ยังอยู่ในวาระของการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ต่อในข้อ 90 ว่าด้วยกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภา ซึ่งวิปรัฐบาลแจ้งต่อสมาชิกว่า ในการพิจารณาให้ยืนตามกมธ.ฯ เสียงข้างมาก ในส่วนของจำนวน กมธ.​ที่มี 35 คณะ แต่จะมีรายละเอียด คือ ตัด กมธ. แก้ปัญหาหนี้สินแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินทุกระดับ ให้กับประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงเกษตรกร ออกจากร่างข้อบังคับ และแยก กมธ. การท่องเที่ยวและกีฬา ออกเป็น 2 คณะ คือ กมธ.การท่องเที่ยว และ กมธ.การกีฬา นอกจากนั้นได้กำชับให้ ส.ส.เข้าร่วมประชุมเพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อกรณีการลงมติเหมือนที่ผ่านมา 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาในร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อที่ 90 นั้น ได้ให้ ส.ส.ที่สงวนคำแปรญัตติอภิปรายไปพอสมควร แต่ยังไม่มีการลงมติ.