ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงกระทู้ถามทั่วไป นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา พรรคพลังประชารัฐ ตั้งกระทู้ถามทั่วไป ต่อประเด็นความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ...​ หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชุดที่ผ่านมา พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปัจจุบันจะยืนยันร่างพ.ร.บ. ดังกล่าวหรือไม่ เพราะร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญต่อการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน การให้ความคุ้มครองกับประชาชน รวมถึงขอทราบความคืบหน้าต่อการเข้าร่วมเป็นภาคีและลงสัตยาบรรณกับองค์กรสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการสูญหาย ด้วยการถูกบังคับ

 

          โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า ตนได้ลงนามยืนยันร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาณและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ...​ ต่อ ครม. และ ครม. ได้ทำหนังสือส่งร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ แล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ตนเข้าใจว่าเหตุที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ชุดที่ผ่านมาไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จและประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เพราะเงื่อนไขของเวลา ซึ่งส่งผลต่อการเข้าร่วมเป็นภาคีและลงสัตยาบรรณกับยูเอ็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องรอร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน.