2 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลนายณัฐพงศ์  สำเภาแก้ว  ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน พร้อมด้วย นายราเมศร  ศรีทับทิม  ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก และภาคีเครือข่ายกว่า 30 คน  

 

 

เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายพชร  อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านทางศูนย์บริการประชาชน เพื่อแสดงจุดยืนให้ทบทวนการออกสลากออนไลน์แบบ12นักษัตร 

 

ทั้งนี้เครือข่ายฯยังขอให้ทบทวนการเพิ่มสลากกินแบ่งรัฐบาล  ที่ล่าสุดออกมามากถึง 100ล้านฉบับ  จากเดิมเพียง 37 ล้านฉบับ มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยเครือข่ายมีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เสียดสี ชุด "สลาก 100 ล้านฉบับ+ สลาก 12นักษัตร = ปัญหาสังคมเพิ่ม ได้ไม่คุ้มเสีย และมีป้ายข้อความอาทิ  "สลาก 12 นักษัตร แก้สลากแพงได้จริงหรือ","สลาก 12 นักษัตรแห่งแรกของโลก ควรภูมิใจหรือ"  

 

นายณัฐพงศ์  กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติให้ออกสลากรูปแบบใหม่ คือ สลากภาพ12 นักษัตร โดยจะมีการจำหน่ายในราคารายการละ50บาท ซึ่งจำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชั่น ออกรางวัลทุกวันที่1และ16ของเดือน ทางคณะกรรมการสลากยังระบุว่า การเลือกแนวทางนี้เพราะต้องการให้รางวัลจูงใจเหมือนกับการเล่นหวยใต้ดิน มีทั้งรางวัลตัวตรงกับรางวัลโต๊ด

 

 

โดยยืนยันว่าจะไม่มอมเมาประชาชน และช่วยลดปัญหาสลากเกินราคา แก้ปัญหาหวยใต้ดิน ลดการเล่นการพนันบอล เกมออนไลน์ ทั้งนี้หากไม่มีผู้ถูกรางวัลใน 2ประเภทรางวัล ให้ทบเงินรางวัลไปงวดถัดไปนอกจากนี้ สำนักงานสลากฯยังได้เพิ่มจำนวนสลาก เป็น100 ล้านฉบับ ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม ถือว่าเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจากเดิมออกเพียง 37 ล้านฉบับ 

 

นายณัฐพงศ์  กล่าวว่า เครือข่ายฯขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อรัฐบาล กระทรวงการคลังและสำนักงานสลากฯ ดังนี้  1.ขอให้มีการทบทวนการเพิ่มสลากออนไลน์แบบ 12 นักษัตร เนื่องจากไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาการขายสลากใบเกินราคา หวยใต้ดิน และไม่สามารถลดการเล่นการพนันอื่นๆอย่างเช่น พนันบอล เกมออนไลน์ ตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวอ้างได้ แต่เป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่การพนันใหม่ๆ  มอมเมาประชาชน มุ่งหาเงินเข้ารัฐ และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคม ในลักษณะได้ไม่คุ้มเสีย

 

2.ขอให้มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบตรงไปตรงมา และจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้าน โดยองค์กรที่มีความเป็นกลางมีความน่าเชื่อถือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับนโยบายนี้  ไม่ใช่ทำเพียงออนไลน์ หรือแค่พอเป็นพิธีเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง

 

 

3.ขอให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันสังคมไทยเป็นการด่วน โดยกำหนดให้มีเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานอย่างจริงจัง  และควรฟื้นกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคมกลับมา เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน โดยควรยึดหลักการสำคัญคือให้มีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้ระบบราชการ  ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค และ 4. ขอให้มีการลดจำนวนสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 100 ล้านฉบับ ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรเกินจากจำนวนประชากรของประเทศ 

       

นายราเมศร กล่าวว่า การออกสลากนักษัตรเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์สลากและเพิ่มช่องทางการขายสลากแบบออนไลน์ จะเป็นการส่งเสริมมอมเมาประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  ให้ลุ่มหลงอบายมุขและหวังร่ำรวยจากการซื้อสลากจนเกินควร ดังนั้นสำนักงานสลากฯจำเป็นต้องทำประชาพิจารณ์อย่างรอบด้าน ในทุกระดับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงควรมีการศึกษาผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสีย ไม่ใช่มุ่งเน้นไปที่การหารายได้เข้ารัฐเพียงอย่างเดียว  

 

ข้อสำคัญคือทุกข้อกล่าวอ้างทั้งเรื่องแก้สลากเกินราคา  หวยใต้ดิน พนันบอล ไม่มีฐานข้อมูลทางวิชาการมารองรับแต่อย่างใด  ย้อนกลับไปดูได้เลย ว่ามาตรการต่างๆที่สำนักงานสลากทำมาก่อนหน้านี้ได้ผลหรือไม่  สลากขายตามราคาได้จริงหรือ  ยี่ปั๊วซาปั๊ว เสือนอนกินทั้งหลายหายไปหรือไม่ และล่าสุดทำสลากรวมชุดขายเอง แล้วมันแก้ปัญหาสลากแพงได้จริงหรือ  คิดว่าประชาชนก็เห็นๆกันอยู่ว่ามันเกาไม่ถูกที่คัน และยังจะสรรหาของมอมเมาประชาชนตัวใหม่ออกมาอีก  

           

 

"หากมีการออกหวยนักษัตรจริงก็ควรลดปริมาณสลากแบบดั้งเดิม เพราะตอนนี้มีการพิมพ์สลากออกมาจำหน่ายถึง100 ล้านฉบับ ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มากเกินไปต่อประชากรคนไทย และที่ผ่านมาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาราคาสลากเกินราคาได้จริง นอกจากนี้ การออกสลากออนไลน์จะไม่ช่วยให้ผู้ที่เล่นหวยใต้ดินเปลี่ยนใจมาซื้อหวยบนดินเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการหวยใต้ดิน อาจจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อมาแข่งขันกับหวยออนไลน์ 12 นักษัตรอีกด้วย" นายราเมศร  กล่าว