วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หน้าสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พันโทธลัด มูลสวัสดิ์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรานารี นำกำลังพลจากทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี พร้อมร้อยทหารพรานที่ 2301 กรมทหารพรานที่ 23 (ร้อย ทพ.2301)  ร้อยชุดเพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 224 (ร้อย ฉก.ตชด.224) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูสิงห์ หน่วยทหารเสนารักษ์ เข้าร่วมการฝึกทบทวนเพิ่มทักษะแก่กำลังพล ด้วยการฝึกการปฐมพยาบาลและส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศยาน

 

 

 

               โดยใช้เฮลิปคอปเตอร์ในการขนเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแบบฉุกเฉิน นำส่งโรงพยาบาลให้ทันท่วงที มีการสร้างสถานการณ์จำลองการได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการร่วมทำการฝึกปฐมพยาบาลและส่งกลับทางสายแพทย์ด้วยอากาศยาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถให้กับกำลังพลและเกิดความพร้อมสามารถปฏิบัติได้จริงได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การฝึกทักษะในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นปกติ