วันที่ 19 ก.ค. 62 - นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 กรกฏาคม ส.ว. จะนัดหารือเพื่อพิจารณาถึงการอภิปรายในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ทั้งนี้ได้กำหนดหลักเบื้องต้น คือให้ ส.ว. อภิปรายเนื้อหานโยบายตามความเชี่ยวชาญและความชำนาญของบุคคล เนื่องจากเวลาที่ได้รับจัดสรรมีจำกัด นอกจากนั้นเชื่อว่าส.ว.ฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย จะเน้นการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ ไม่ใช่การสนับสนุนแต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามในกรอบการนำเสนอนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเชื่อว่าจะวางบนหลักการที่เป็นประโยชน์กับประเทศ เพื่อให้ประเทศก้าวหน้า ดังนั้นในหลักการดังกล่าวต้องได้รับการสนับสนุน

 

          นายวันชัย กล่าวด้วยว่า สำหรับเวทีแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านเตรียมใช้เป็นการอภิปรายรัฐมนตรีนั้น ส.ส.พรรคฝ่ายค้านควรทำหน้าที่ให้มีความพอดี เนื่องจากการแถลงนโยบายรัฐบาลควรเน้นที่เนื้อหาสาระ ส่วนประเด็นของรัฐมนตรีนั้นสามารถทำได้ แต่อย่าทำให้สาระของการเปิดประชุมรัฐสภานั้นกลายเป็นภาพที่แต่ละฝ่ายทิ่มแทงอีกฝั่ง หรือโจมตีกัน เนื่องจากจะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน ขณะเดียวกันในการอภิปรายของฝ่ายค้านสังคมจะจับตาการทำงานเช่นเดียวกัน ส่วนที่หลายฝ่ายจับตาบทบาทของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในเวทีรัฐสภาครั้งแรกหลังเลือกตั้งนั้น ตนเชื่อว่าจะสามารถรับมือได้ 

 

          "เมื่อนายกฯ เข้าสู่รัฐสภา จะสามารถปรับให้เข้ากับระบบประชาธิปไตยที่มีทั้งฝั่งผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่เห็นต่าง มีฝ่ายค้าน และ ฝ่ายรัฐบาล ซึ่งต่างจากการบริหารสมัยแรกๆ ที่มาจากการรัฐประหาร ที่ผู้นำต้องวางมาด บทบาทที่เข้มแข็ง แต่หาก นายกฯ ไม่สามารถควบคุมบทบาทของตนเองได้ อาจเกิดปัญหาหรือกลายเป็นผลเสียสำหรับตัวท่าเอง" นายวันชัย กล่าว.