วันที่ 18 ก.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่หมดไปแล้วนั้น มีการโอนไปอยู่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ว่า ที่กลับไปมีบางส่วน แต่อำนาจไม่ได้กลับไป เพราะในคำสั่งมีการเขียนไว้ว่า เมื่อคสช.สิ้นสุดลงในวันที่ 16 ก.ค. ก็จะไม่มีอำนาจไปแต่งตั้งใครเป็นเจ้าหน้าที่ ซึ่งคำสั่งนี้ไม่ต้องเลิก แต่จะหมดไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งคำสั่งแบบนี้มีหลายฉบับ ส่วนอำนาจหน้าที่อย่างอื่นที่ติดค้างอยู่ก็โอนไปที่ กอ.รมน. ทั้งนี้กอ.รมน.มีอำนาจของตัวเองอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่อำนาจที่จะเรียกใครมาปรับทัศนคติ แต่อาจจะมีอำนาจในการเชิญมาให้ข้อมูล อาจในฐานะพยาน ซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ทำมาตลอด อดีตนายกฯหลายคนไม่ว่าจะเป็น นายสมชาย วงสวัสดิ์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็อยู่กับกฎหมายฉบับนี้มาตลอด แต่จะใช้หรือไม่ตนไม่รู้

 

           เมื่อถามว่า กอ.รมน.สามารถกักตัวคนที่เชิญมาได้หรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า ไม่ได้ เมื่อถามอีกว่ามีการมองกันว่าทำแบบนี้เท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นายวิษณุ กล่าวว่า ก็อำนาจตามคำสั่งคสช.มันไม่มีแล้ว ก็ถือว่าหมดไปแล้ว จากนี้อำนาจในการดูแลรักษาความสงบก็จะกลับไปเป็นของ กอ.รมน. ซึ่งมีอำนาจตามพระราชบัญญัติอยู่แล้ว.