2 กรกฎาคม 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย  รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเข้าร่วมทำงานกับรัฐบาลชุดใหม่ ว่า ตนไม่ขอตอบว่ามีรายชื่อร่วมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ชุดใหม่ในตำแหน่งรมว.ต่างประเทศหรือไม่ และไม่ขอตอบว่าได้รับแบบฟอร์มกรอกประวัติและคุณสมบัติแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ตาม คนในกระทรวงต่างประเทศพร้อมที่จะทำงานต่อโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

 

 

 

ต่อข้อถามที่ว่า บุคคลที่จะเข้ามารมว.ต่างประเทศจะต้องมีประสบการณ์และเป็นนักการทูตหรือไม่ นายดอน กล่าวว่า ถือเป็นหลักการตามสากลที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้านทุกสาขางาน ถ้าหากได้คนที่เคยทำงานมาตั้งแต่ต้นประสบการณ์ ความรู้ ความคิดจะทำให้งานมีการพัฒนาขึ้นดีกว่าที่จะเอาคนนอกเข้ามาทำงาน