วันที่ 28 มิ.ย. 2562 นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า เกี่ยวกับช่วงฤดูฝนปรากฏว่า จ.เลย พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกระบาดหลายอำเภอด้วยกัน จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค - 19 มิ.ย.62 พบผู้ป่วยที่เข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแล้วจำนวน 458 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.ด่านซ้าย เป็นผู้อายุ 71 ปี ซึ่ง จ.เลย โดยเฉพาะเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนพบว่ามีผู้ป่วยมากกว่าช่วงอื่นๆ มีอัตราการป่วยเท่ากับ 71.38 ต่อประชากรแสนคน ณ ปัจจุบันจังหวัดเลยอัตราป่วยสูงอันดับ 34 ของประเทศ และลำดับที่ 10 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 8

               ด้านการรณรงค์ป้องกันนั้นทางราชการร่วมป้องกันลูกน้ำและยุงลายโดยการกำจัดยุงลายตัวแก่ ควรคว่ำภานะเก็บน้ำใส่น้ำที่ขังน้ำ แหล่งกำเนิดยุงลาย สร้างความตระหนักร่วมรณรงค์รวมทั้งจิตอาสาฯ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่ จ.เลย พบมากคือ อ.นาด้วง ด่านซ้ายและ อ.ภูกระดึง ให้เปิดแจ้งเตือนแบบฉุกเฉิน ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ต้องตระหนักและวางมาตรการเข้มรวมถึงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถกำจัดยุงตัวแก่ได้ จัดซื้อทรายอะเบทที่มั่นใจว่าฆ่ากำลังลูกน้ำยุงลายได้ โดยมีองค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่าย กลุ่มผู้ป่วยมากที่สุดคือเด็กนักเรียนระดับประถมปลายถึงมัธยมปลาย หากมีอาการเจ็บป่วยรีบพบแพทย์ เพราะโรคมีการแสดงที่ไม่เหมือนเดิมเป็นได้ทุกวัย ไข้สูงหนาวสันไอ ไม่มีน้ำมูก

               นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย (สสจ.เลย) กล่าวอีกว่า โรคไข้เลือดออกไม่จำเพาะอาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่ที่เป็น อาจจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากไม่คิดว่าเป็น โรค อาจจะทำให้การรักษาช้า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิต ทั้งนี้ลักษณะที่สำคัญของ ไข้เลือดออก มีอาการสำคัญประการคือ ไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส มักมีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาการไข้สูงมักมีระยะ 4-5 วัน

               อาการเลือดออก : เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในกระเพาะ โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว