11 มิ.ย.62- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.89/ 2562ยึดอายัดทรัพย์นายเสถียร มามุข และพวกไว้ชั่วคราว ภายหลังตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค 4ได้จับกุมนายเสถียรและพวกเมื่อวันที่ 5 กค. 61 ในฐานความผิดฉ้อโกงประชาชนให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานกฎหมายฟอกเงิน โดยนายเสถียรได้ประกาศให้ประชาชนทั่วไปว่าปล่อยเงินกู้ รับจำนองและรับขายฝายที่ดิน ทำให้ประชาชนหลงเชื่อขอกู้เงินจำนวนหลายร้อยราย ซึ่งในการทำสัญญาจะมีการลงจำนวนเงินในสัญญาเงินกู้มากสูงกว่ายอดหนี้จริง และมีการเก็บดอกเบี้ยล่วงหน้า หักเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยนายเสถียรได้ปล่อยเงินกู้ตั้งแต่ปี 2532 โดยหลอกให้ชาวบ้านเซ็นชื่อในเอกสารเปล่า 4 ใบ จากนั้นนายทุนจะฉ้อโกงนำทำเอกสารเปล่า 4 ใบที่เหยื่อเซ็นชื่อ ลงรายละเอียดเป็นเอกสารกู้เงิน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 15-20 ต่อเดือน เอกสารจำนองที่ดิน เอกสารเช่าที่ดิน และเอกสารเตรียมยึดทรัพย์ จนทำให้ที่ดินของเหยื่อถูกยึดเป็นของนายทุนในที่สุด
             คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมระบุด้วยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมของนายเสถียร พบหลักฐานการได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจริง 2 รายการ จึงมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์เป็นที่ดินจำนวน 2 รายการ เป็นโฉนดที่ดินต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 2แปลง และโฉนดที่ดิน ต.ดอนช้าง จ.ขอนแก่นอีก 55 ตารางวารวมราคาประเมินทั้ง 2แปลงมูลค่า1.4 ล้านบาท 
            นอกจากนี้คณะกรรมการธุรกรรมยังมีคำสั่งที่ ย.87/ 2562 อายัดทรัพย์ชั่วคราวนายขัมน์ฉัตร ฟักแก้ว ตามที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ จ.พะเยา สอบสวนพบว่ามีพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชน โดยเปิดร้านชื่อบาร์เบอร์ ลิซซิ่งและให้บุคคลทั่วไปมากู้ยืมเงินโดยให้นำที่ดินมาจดทะเบีบนจำนองเป็นประกันหรือให้นำมาจดทะเบียนขายฝากแทนจำนอง และมีการกำหนดจำนวนเงินในสัญญาสูงกว่าที่ตกลงกู้ยืมกันจริง โดยนายขัมน์ฉัตรไม่แจ้งให้ผู้กู้ทราบ แต่ผู้กู้จะรู้หลังจากทำสัญญาเงินกู้ไปแล้ว และอ้างว่าเป็นการกระทำตามขั้นตอนไม่มีผลทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการหลอกให้นำที่ดินมาขายโดยให้ซื้อคืนในราคาที่ขาย แต่ในความเป็นจริง นายขัมน์ฉัตร ได้ขายที่ดินในราคาที่สูงกว่าไปให้กับบุคคลอื่นแล้ว เมื่อผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ก็จะบังคับให้ชำระหนี้จากสัญญาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้มีผู้สูญเสียที่ดินและดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดที่ดินถึง 9 ราย และยังมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์อีกจำนวนมาก ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวน 
         สำหรับคดีดังกล่าวเบื้องต้นคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งอายึดยัดทรัพย์นายขัมนฉัตรไว้จำนวน 35 รายการ มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท รวม 2 คดีปปง.ได้ยึดอายัดทรัพย์นายทุนเงินกู้ไว้มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท โดยปปง.เปิดโอกาสให้ผู้ถูกยึดอายัดทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์ยื่นคำร้องต่อเลขาฯปปง.ได้ภายใน 30 วัน