เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 พ.ค. ที่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ถนนศรีอยุธยา แขวงและเขตดุสิต ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า สำหรับสภาพการจราจรโดยรอบวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารสามารถเคลื่อนตัวได้ดีไม่ติดขัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าวัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาเตรียมความพร้อมของสถานที่ บริเวณพระที่นั่งทรงธรรมและศาลาด้านข้าง รวมถึงพื้นที่โดยรอบบริเวณวัด เพื่อเตรียมการสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา        

 

 

 

           ทั้งนี้ ตามกำหนดการจะเคลื่อนร่างพลเอกเปรมจากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า มายังวัดเบญจมบพิตรในเวลา 14.00 น.

 

          ขณะเดียวกันบริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความงดงามได้ตามปกติ

 

          ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าโกศศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในเวลา 18.00 น.