เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2562 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ได้ปฎิบัติภารกิจ  โดยเป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปฎิบัติธรรม สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา เวียนเทียน และกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ทำความสะอาดบริเวณวัด ในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลกโดยมีพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลวังสะพุง ร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ณ วัดศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย  ปฎิบัติธรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสากลโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และมีกิจกรรมแห่พุทธชาดรอบอำเภอ โดยมีพระครูอุดมวรานุวัฒน์ เจ้าคณะตำบลศรีสงคราม เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังสะพุง ผู้แทนโรงพยาบาลวังสะพุง ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาววังสะพุง ประมาณ 300 คน เวียนเทียน ปฎิบัติธรรม ณ สำนักปฎิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย