ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องรัฐมนตรีลาออกจำนวน 15 ราย โดยมีรายละเอียดรายชื่อดังต่อไปนี้

     อ่านรายละเอียดที่นี่    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/118/T_0001.PDF