นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทยนำคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งอาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ และนางมุกดา พงษ์สมบัติ ฯลฯถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางไปรายงานตัวที่รัฐสภา และได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรียกร้องให้พรรคการเมืองคำนึงถึงเสียงของประชาชนที่ขอให้ช่วยสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ อย่าหักหลังประชาชนไปหนุนการสืบทอดอำนาจ