royal coronation
24 มกราคม 2563
ข่าวด่วน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศยุบ "พรรคไทยรักษาชาติ"

2 เมษายน 2562 - 14:34 น.
พรรคไทยรักษาชาติ,Breaking news,ประกาศ,นายทะเบียนพรรคการเมือง,ยุบพรรค,ราชกิจจานุเบกษา
Shares :
เปิดอ่าน 1,157 ครั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยรักษาชาติ

 

               เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ

 

 

 

               ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 3/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2562 มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 รายละเอียดปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้ (อ่านทั้งหมดที่นี่...)

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง

 

 

 

 

 

 

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยรักษาชาติ

 

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ