ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เช้าหลังเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. มีทหารเกณฑ์ออมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียง โดยเฉพาะย่านเกียกกายซึ่งมีหน่วยทหารตั้งอยู่หลายกรมกอง อาทิ บรรยากาศบริเวณสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งบริเวณสนามกีฬาศูนย์สร้างสุขทุกช่วงวัย เกียกกาย ถนนทหาร ถูกจัดให้เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งของเขตดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี) ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 7 ของกรุงเทพมหานคร

 

 

          นอกจากนั้นมีทหารเกณฑ์จากหน่วยทหารจากกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ, กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 และ 4, กองการสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ฯลฯ โดยมีการต่อแถวเป็นระเบียบยาวเหยียดออกไปนอกหน่วยเลือกตั้ง

 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณทางเท้าใกล้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งจัดให้เป็นหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วย มีกำลังพลซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ออกมาต่อแถวเพื่อรอเข้าคูหาเลือกตั้งจำนวนมาก กินพื้นที่ตลอดแนวยาวของทางเท้าเต็มบริเวณ.