27 ก.พ. 62  ที่ กระทรวงยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ  พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการออกกฎหมาย พ.ร.บ.คู่ชีวิต ว่า หลังจากเมื่อปลายปีที่แล้ว ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้จดทะเบียนคู่ชีวิตได้นั้น

 

 

 

               ขณะนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ขอร่างไปพิจารณาทั้งฉบับ ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลา อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการเสนอกฎหมายดังกล่าวอาจจะช้ากว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ว่าต้องเสร็จภายในเดือน พ.ย. ปีที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า ครม. เพิ่งให้ความเห็นชอบ ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ก็จะขอให้ขอกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ช่วยผลักดันต่อไป

               นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับร่างดังกล่าวจาก ครม. แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องรวบรวมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณา ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 3 เดือน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่จะทำหน้าที่คณะกรรมการพิเศษชุดดังกล่าว ดังนั้น เชื่อว่าร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ไม่น่าจะทันในรัฐบาลชุดนี้ และคงต้องรอความหวังจากรัฐบาลใหม่ ส่วนจะมีการเสนอเงื่อนไข หรือมีการแก้ไขเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. .... อย่างไร ก็ไม่มีปัญหา เราไม่ขัดข้อง เพราะจากที่รับฟังนโยบายทุกพรรคการเมืองเห็นด้วยที่จะเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้สร้างครอบครัว