11 ม.ค. 62  ที่ ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี พร้อม กลุ่มราษฎรไทยแห่งชาติ ได้เดินทางมายื่นฟ้อง คณะรัฐมนตรี (ครม.) , นายกรัฐมนตรี , รมว.พลังงาน , คณะกรรมการปิโตรเลียม และอธิบดีกรมเชื้อเพลงธรรมชาติ ต่อศาลปกครองสูงสุด

 

 

 

               โดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติ ครม. ที่มีผลต่อผลการประมูลแปลงเอราวัณและแปลงบงกช หลังผู้ถูกฟ้องมีมติให้ ปตท.สผ. มาเจรจาและทำสัญญา แบ่งปันผลผลิตแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย แปลงเอราวัณและแปลงบงกช ขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 43 (3) ที่ว่า รัฐจะดำเนินใดอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน รัฐจะต้องพิจารณาข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับการทำสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ 2 แหล่งดังกล่าวจะต้องตกเป็นของแผ่นดินในปี 2565 - 2566