29 พฤศจิกายน 2561 พล.ต.กฤษณ์  จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้สั่งการเน้นย้ำให้กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 

                จะต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายโดยทุกหน่วยต้องมีความพร้อมในการสนับสนุนรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติตามบัญชาของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช.โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 

 

 

                พล.ต.กฤษณ์ ยังระบุอีก พล.อ.พรพิพัฒน์ ยังขอให้กำลังพลทุกนายมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ให้ทุกหน่วยร่วมมือให้การสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2562 ตามสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยที่ดีต่อไป

 

                ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยชี้แจงให้กำลังพลจะต้องมีทัศนคติในการเป็นทหารที่ดี มีความอดทนเสียสละ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยทหารและประพฤติตัวอย่างเหมาะสม  สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส  อย่างแท้จริง