21  สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดชุมพร ว่า ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่ ที่จังหวัดชุมพร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. กล่าวว่า การประชุม ครม. นอกสถานที่ไม่ใช่การมาเพื่อแจกเงิน แต่มาทำให้เกิดความเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะเรื่องที่มีการพูดถึง SEC เขตเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งมีความแตกต่างจาก EEC ที่ได้รับทราบข่าวว่า หลายจังหวัดมีความประสงค์อยากเข้าร่วมใน SEC ทั้งที่เป็นเรื่องคนละประเด็น

 

           ทั้งนี้เนื่องจาก SEC เป็นเรื่องของการสร้างกิจกรรม เพื่อให้เกิดรายได้จากความเชื่อมโยง ในจังหวัดที่สามารถเริ่มได้ก่อน เช่น เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องโลจิสติกส์ สนามบิน ท่าเรือ เพื่อเพิ่มมูลค่าในภูมิภาคให้มากขึ้น ส่วนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ก็อยู่ในกรอบของบีโอไอ ซึ่งมีรายละเอียดและข้อกำหนดมากมาย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปศึกษารายละเอียด กติกาใหม่ของบีโอไอ ด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่มากขึ้น