การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องทดสอบหาจุดรั่วท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณใกล้คลองบางเขน ถนนกำแพงเพชร 6 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561) ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้


               ถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ถึงถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งสองฝั่ง

               ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ถนนงามวงศ์วาน ถึงคลองบางบัว ทั้งสองฝั่ง

               ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่ถนนงามวงศ์วาน ถึงคลองบางบัว ฝั่งขาเข้า

               ถนนกำแพงเพชร 6 ตั้งแต่วัดเทวสุนทร ถึงหมู่บ้านเป๊ปซี่


               การประปานครหลวงจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง