นายอุดม วรัญูรัฐ  สว.จันทบุรี กล่าวว่า คนจังหวัดจันทบุรีสนับสนุนการสร้างเก็บน้ำคลองวังโตนดเพราะคนประชาชนในพื้นที่ต่างทราบดีถึงความสำคัญของการมีอ่างเก็บน้ำแห่งนี้

 

และที่ผ่านมาต่างประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรชาวสวนทุเรียนผลไม้สำคัญของจังหวัดและผลไม้ส่งออกสำคัญของประเทศซึ่งจากข่าวที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกก.วล.เห็นชอบแล้วทำให้ขณะนี้หลายพื้นที่เกษตรกรเตรียมโค่นยางพาราเพื่อหันมาปลูกทุเรียนเพราะเพื่อรออ่างเก็บน้ำที่จะมาสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่

 

ทุเรียนในจังหวัดจันทร์ประมาณ3 แสนไร่ ปี2564 รวบรวมได้ประมาณ 4 แสนตันมูลค่าประมาณ 6 หมื่นล้านบาทเพราะต่างมองว่าทุเรียนเป็นอนาคตเพราะคนที่นี่มีความชำนาญในการปลูกทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ตลาดต้องการ แต่ทั้งนี้จันทบุรีไม่ได้มีทุเรียนเพียงอย่างเดียวยังมีมังคุด เงาะ ยางพาราและอื่นๆซึ่งหลายปีก่อนแล้งมากคนสวนทุเรียนต้องซื้อน้ำมาใส่ต้น แต่ทุกคนก็สู้แพงก็ต้องซื้อหามาเพราะถ้าต้นตายต้องใช้เวลาปลูกมากกว่า 5ปี แต่ถามว่าน้ำมาจากไหนก็มาจากลำน้ำมาจากอ่างเช่นกันทุกคนก็ทราบว่าสภาพอากาศเปลี่ยนเมืองจันทร์มีน้ำท่าเยอะแต่เราไม่มีอ่างเก็บ อ่างวังโตนดจึงเป็นความหวังของชาวสวนเมืองจันทบุรีซึ่งนอกจากเมืองจันทร์ใช้เองแล้ว ยังสามารถเผื่อแผ่ให้กับจังหวัดอื่นได้อีกด้วย”นายอุดมกล่าว

 

นายเจริญ ปิยารมย์ ประธานคณะทำงานลุ่มน้ำคลองวังโตนด กล่าวว่า คนในพื้นที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อให้ได้อ่างคลองวังโตนด ก็เพื่อลูกหลานในอนาคตที่จะมั่นคงด้านน้ำเพราะตนเองปัจจุบันอายุ 77  ปี ไม่รู้จะมีโอกาสได้เห็นอ่างนี้เมื่อสร้างเสร็จหรือไม่ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64ที่ผ่านมานายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ก็ลงมาหารือในพื้นที่ทางประชาคมลุ่มน้ำคลองวังโตนดยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนกรมชลฯทุกมิติเพราะจากอดีตที่อยู่กันมาทราบถึงปัญหาขาดแคลนน้ำดีว่าเดือดร้อนกันอย่างไรจึงไม่แปลกที่อ่างแห่งนี้เป็นอ่างที่คนลุ่มน้ำวังโตนดและคนเมืองจันทบุรีลุกขึ้นมาสนับสนุน แต่ก็มีบางคนยังมาแย้งว่าน้ำจะไปเลี้ยงพื้นที่อีอีซีด้วยซึ่งในฐานะคนที่ทำงานด้านน้ำมาก่อนก็ฝากว่าน้ำนั้นต้องแบ่งปันกันที่ผ่านมาทางลุ่มน้ำยังมีอ่างไม่ครบ4 อ่าง มีเพียง 3 แห่งอ่างพะวาใหญ่ อ่างประแกด อ่างแก่งหางแมวที่กำลังก่อสร้าง ทางลุ่มน้ำได้มีการจัดสรรแบบมีเงื่อนไขเมื่ออ่างครบ4อ่างก็ยังคงมีเงื่อนไขว่าต้องผันในช่วงฤดูฝน

 

ชาวจันทร์ เตรียมโค่นยางปลูกทุเรียนเพิ่มนับหมื่นไร่ รออ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด 

 

นอกจากนั้นยังต้องสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อสามารถนำน้ำไปใช้ในพื้นที่รอบอ่างให้สมบูรณ์ด้วยซึ่งทางกรมชลประทานก็รับรอง  ในขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อมคนลุ่มน้ำจะช่วยกันฟื้นฟูตามแผนที่กก.สว.กำหนด คนลุ่มน้ำคลองวังโตนดเห็นตรงกันว่าสมควรมีอ่างเก็บน้ำที่ลุ่มน้ำวังโตนด ชาวจันทร์ เตรียมโค่นยางปลูกทุเรียนเพิ่มนับหมื่นไร่ รออ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เผยปี 64 มูลค่าทุเรียนกว่า 6 หมื่นล้านขยายได้อีกเพราะยังไม่พอกับตลาด

 

นายอุดม วรัญูรัฐ  สว.จันทบุรี กล่าวว่า คนจังหวัดจันทบุรีสนับสนุนการสร้างเก็บน้ำคลองวังโตนดเพราะคนประชาชนในพื้นที่ต่างทราบดีถึงความสำคัญของการมีอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ และที่ผ่านมาต่างประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรชาวสวนทุเรียนผลไม้สำคัญของจังหวัด และผลไม้ส่งออกสำคัญของประเทศ ซึ่งจากข่าวที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกก.วล.เห็นชอบแล้วทำให้ขณะนี้หลายพื้นที่เกษตรกรเตรียมโค่นยางพาราเพื่อหันมาปลูกทุเรียนเพราะเพื่อรออ่างเก็บน้ำที่จะมาสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่

 

ชาวจันทร์ เตรียมโค่นยางปลูกทุเรียนเพิ่มนับหมื่นไร่ รออ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด 

 

ทุเรียนในจังหวัดจันทร์ประมาณ 3 แสนไร่ ปี2564 รวบรวมได้ประมาณ 4 แสนตัน มูลค่าประมาณ 6 หมื่นล้านบาทเพราะต่างมองว่าทุเรียนเป็นอนาคตเพราะคนที่นี่มีความชำนาญในการปลูกทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ตลาดต้องการแต่ทั้งนี้จันทบุรีไม่ได้มีทุเรียนเพียงอย่างเดียว ยังมีมังคุด เงาะ ยางพาราและอื่นๆซึ่งหลายปีก่อนแล้งมากคนสวนทุเรียนต้องซื้อน้ำมาใส่ต้น แต่ทุกคนก็สู้แพงก็ต้องซื้อหามาเพราะถ้าต้นตายต้องใช้เวลาปลูกมากกว่า 5 ปี แต่ถามว่าน้ำมาจากไหนก็มาจากลำน้ำ มาจากอ่างเช่นกัน     ทุกคนก็ทราบว่าสภาพอากาศเปลี่ยน เมืองจันทร์มีน้ำท่าเยอะแต่เราไม่มีอ่างเก็บ อ่างวังโตนดจึงเป็นความหวังของชาวสวนเมืองจันทบุรีซึ่งนอกจากเมืองจันทร์ใช้เองแล้วยังสามารถเผื่อแผ่ให้กับจังหวัดอื่นได้อีกด้วย”นายอุดมกล่าว

 

 

                   ชาวจันทร์ เตรียมโค่นยางปลูกทุเรียนเพิ่มนับหมื่นไร่ รออ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด