เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เกษตรกรหลายรายคงเตรียมสำรองน้ำในการเพาะปลูกแล้ว ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีสระน้ำในไร่นา หรือที่เรียกกันว่า "บ่อจิ๋ว "ที่มีการขุดต่อปี ประมาณเกือบ 40,000 บ่อ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม โดยจะให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายสมทบ 2,500 บาท/บ่อ 
 

ซึ่งที่ผ่านมาโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ได้รับการตอบรับจากเกษตรในพื้นที่เป็นอย่างมาก มีการกระจายอยู่ทั่วประเทศ

แต่คำถามต่อมาคือยังไม่ค่อยเห็นความคืบหน้าเท่าที่ควร เพราะมีเกษตรกรหลายรายออกมาบ่นว่ารอนานหลายปี  ขุดแล้วไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ดี ไหลออกหมด และยังมีปัญหาคาใจเกษตรกรว่ามีการแซงคิวหรือไม่  เพราะการจัดระบบก่อนหลัง กรมพัฒนาที่ดินยังทำออกมาไม่ชัดเจน
ยิ่งยุคที่ระบบเทคโนโลยีไปไกลขนาดออกนอกโลกแล้ว แต่ระบบจัดข้อมูลการขุดบ่อยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เพราะเกษตรกรไม่สามารถเช็กได้ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวตนเอง เรื่องนี้อาจมองเป็นเรื่องเล็ก แต่สำหรับเกษตรกรที่เฝ้ารอนานหลายปีคงไม่ใช่เรื่องเล็กแน่นอน 
 ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า..มีเสียงกระซิบภายในกรม และระดับภูมิภาค ต่างออกมาบ่นว่าอึดอัดกับการทำงานมาก ข้าราชการตัวเล็ก ทำงานตากแดด ตากลม แต่ไม่ได้ดี ยิ่งความไม่ชัดเจนของผู้ใหญ่บางคนในกรมด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ ไม่ฟังเสียงใครสั่งงานวนไปวนมา แบบนี้เราจะก้าว  4.0 หรือเราจะถอยไป 0.4 กันแน่