เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามกีฬาอำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยได้เข้ารับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ร้องเรียนว่าทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่ทับซ้อนกับที่ดิน ส.ป.ก.ของพี่น้องเกษตรกร โดย ร้อยเอกธรรมนัส ได้สั่งการให้ตรวจสอบแผนที่ให้ละเอียดอีกครั้ง หากได้ข้อสรุปที่แท้จริง ก็จะเร่งดำเนินการชี้แจง แก้ไขต่อไป 

 "ธรรมนัส" ลุยเมืองคอน รับฟังปัญหาเกษตรกร ปมที่ดินทับซ้อน สปก.

 "ธรรมนัส" ลุยเมืองคอน รับฟังปัญหาเกษตรกร ปมที่ดินทับซ้อน สปก.

จากนั้นได้เดินทางไปยังองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพริก และพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัลโควิด-19นั้น ทำให้การส่งออกพริก หรือพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ทางภาคใต้ เป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะ ตลาดหลักนั้น จะเป็นการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งตลาดภายในประเทศมีค่อนข้างน้อย ทำให้โดนพ่อค้าคนกลางกดราคา จึงต้องการให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขเามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยพยุงราคาสินค้า หาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า การเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทางการเกษตร นวัตกรรมใหม่ๆแก่พี่น้องเกษตรกร

 "ธรรมนัส" ลุยเมืองคอน รับฟังปัญหาเกษตรกร ปมที่ดินทับซ้อน สปก.

 "ธรรมนัส" ลุยเมืองคอน รับฟังปัญหาเกษตรกร ปมที่ดินทับซ้อน สปก.

 "ธรรมนัส" ลุยเมืองคอน รับฟังปัญหาเกษตรกร ปมที่ดินทับซ้อน สปก.

 "ธรรมนัส" ลุยเมืองคอน รับฟังปัญหาเกษตรกร ปมที่ดินทับซ้อน สปก.