นายประพันธ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้อำนวยการสำนักงานการยางจังหวัด  เข้าพบ นายชวน ภูเก้าล้วน และศรีผ่องฟาร์ม ได้หารือความร่วมมือตามยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ โดยการยางแห่งประเทศไทย จะส่งเสริมให้เกษตรกรทำสวนยาง เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตยางปาล์มเพิ่มอาชีพการเลี้ยงแพะสร้างรายได้โดยมีความสนใจในการจัดเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมกับมหาลัยแพะนานาชาติกระบี่ 10,000 คนใน 3 ปี นอกจากนั้นสนใจจัดตั้งกองทุนแพะเพื่อการผลิต และการสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อแพะแช่แข็งด้วย  โดยจะกลับไปวางแผนให้เกิดบูรณาการร่วมการพัฒนาต่อไป

 

"กยท." ร่วม "ยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ" ส่งเสริมเกษตกรสวนยาง


นายณกรณ์​ กล่าวถึง แนวคิด ของคุณชวน ภูเก้าล้วน คือการใช้พื้นที่สวนยางและสวนปาล์มน้ำมันให้เกิดประโยชน์ โดยส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเป็นรายได้เสริม ภายใต้ยุทธศาสตร์ “กระบี่เมืองแพะ” แบบครบวงจร โมเดลกระบี่เมืองแพะ มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแพะในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแบบผสมผสาน ปลูกหญ้าอาหารสัตว์แค่ 2 ไร่ ก็เพียงพอสำหรับเลี้ยงแพะได้ 100 ตัว ตลอดทั้งปี 

 

"กยท." ร่วม "ยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ" ส่งเสริมเกษตกรสวนยาง

 


สำหรับการเลี้ยงแพะเนื้อ ใช้เวลาคืนทุนไม่เกิน 18 เดือน ที่สำคัญมีฐานตลาดกว้างและมั่นคง โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มมุสลิมในประเทศและตลาดส่งออก​  ซึ่งตรงกับที่ กยท. มี นโยบายเปลี่ยน หรือปรับโครงสร้างอาชีพให้เกษตกรชาวสวนยาง ทำเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้ โดยจะมีทำการแบบครบวงจรคือจะทำโรงงานชำแหละเนื้อแพะ​ โรงงานแปรรูปเพื่อส่งออกให้ถูกต้องตามหลักอาหารฮาลาซ

 

"กยท." ร่วม "ยุทธศาสตร์กระบี่เมืองแพะ" ส่งเสริมเกษตกรสวนยาง


"กยท.มีแนวคิดจะส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ หรือหากอยากจะปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำสวนยางพารามาเลี้ยงแพะ โดยรูปแบบที่คิดไว้ ทาง กยท. จะสนับสนุนเงินกู้ โดยออกเป็นแพกเกจเงินกู้ที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพ และอาจจะมีเงินสนับสนุนในบางส่วน  เนื่องจาก กยท. มีโครงการปรับเปลี่ยนอาชีพอยู่แล้ว  มีแนวคิดว่าจะทำเป็น “ โครงการธนาคารแพะ” ในรูปแบบสหกรณ์  โดยจะมอบแพะให้กลุ่มสหกรณ์ ตัวเมีย 20 ตัว และตัวผู้ 1 ตัว ให้ชาวบ้านยืม หลังจากนั้น อีกสองปีให้เอามาคืน ซึ่งจะกำหนดอีกทีว่าจะให้คืน  25  หรือ 30 ตัว  เพื่อให้หมุนเวียนกับกลุ่มถัดไป   ซึ่งเกษตรกรทุกจังหวัดในภาคใต้ทุกจังหวัด ที่สนใจอยากจะเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงแพะ ก็สามารถที่จะติดต่อ ที่กยท."นายณกรณ์กล่าว