ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลุยแก้ปัญหา ที่ดินและ แหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ณ เทศบาลตำบลหงษ์หิน อ.จุน จ.พะเยา เพื่อเข้ารับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่อาศัย หรือทำกินซึ่งเป็นที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน ทั้งพื้นที่ส.ป.ก. กรมป่าไม้ และนสล. ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่

 

"ธรรมนัส" รมช.เกษตรฯลุยแก้ปัญหา ที่ดินและ แหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา เข้ารับฟังปัญหาของเกษตรกรที่อาศัย หรือทำกิน

ในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ในแนวเขต ส.ป.ก.นั้น ได้รับเอกสารสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์เรียบร้อยแล้ว แต่หากยังมีพี่น้องเกษตรกรที่อาศัย และทำกินในพื้นที่ทับซ้อน ที่อยู่ข้างเคียงกัน ต้องการได้รับเอกสารสิทธิ์ในการถือครองเช่นเดียวกัน วันนี้ทางรมช.ธรรมนัส และคณะทำงานจาก ส.ป.ก. พร้อมด้วยกรมป่าไม้ได้เข้ารับฟัง พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือหาทางออกและการดำเนินการแก้ไขต่อไปและได้เดินทางต่อไปยังตำบลห้วยไคร้ เพื่อผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแก่พี่น้องเกษตรกร 

      "ธรรมนัส" รมช.เกษตรฯลุยแก้ปัญหา ที่ดินและ แหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา เข้ารับฟังปัญหาของเกษตรกรที่อาศัย หรือทำกิน