นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อการดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก (นาปี) ปีการผลิต 2563/64 จังหวัดลำพูน โดยได้พิจารณารายละเอียดสถานการณ์ราคาและการตลาดข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดลำพูน ขั้นตอนวิธีการซื้อขายภายในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 จังหวัดลำพูน และพิจารณากำหนดราคาที่จะใช้ในการรับซื้อข้าวเปลือก โดยผลการหารือได้กำหนดราคากลางรับซื้อข้าวเปลือก พันธุ์สันป่าตอง 1 ราคา 8,000 บาท/ตัน ณ ความชื้น 25-30% ราคารับซื้อในการจัดกิจกรรมจะได้เพิ่มขึ้นจากราคาจำหน่ายปกติ 100 บาท/ตัน

 

พาณิชย์จังหวัดลำพูน" เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก 5-7 พ.ย.นี้


นางนิยดา กล่าวว่า  ทั้งนี้ทางสำนักงานจังหวัดร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2563/64 จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 5–7 พ.ย.2563 ณ ท่าข้าวสิริวัฒนาการเกษตร (เจ๊แดง) ที่อยู่ 290 หมู่ 1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยตลาดนัดข้าวเปลือกเปิดดำเนินการ ระหว่างเวลา 10.00–18.00 น. ของทุกวัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของจังหวัดลำพูน ให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น และได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิต ทั้งในด้านราคาที่จะได้รับตามคุณภาพ และการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้องเที่ยงตรง 
“การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดลำพูน มีช่องทางการจำหน่ายข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้น จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผลผลิตมาจำหน่ายภายในงาน ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถแจ้งสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน”นางนิยดากล่าว

 

พาณิชย์จังหวัดลำพูน" เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก 5-7 พ.ย.นี้