18 ก.ย.63 นายอลงกรณ์ พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า  ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงวันที่ 16 – 20 กันยายน 2563 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลาง และคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไป โดยในช่วงวันที่ 18 – 20 กันยายนนี้ จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวตังเกี๋ยและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศทั้งบนบกและในทะเล

ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงความห่วงใยไปถึงพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในบริเวณภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน ที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุโดยตรงดังกล่าว รวมทั้งได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร ภายใต้ 4 แผน 5 มาตรการ ได้แก่

1.แผนการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบ

2. แผนการเผชิญเหตุ

3. แผนการหยุดยั้งความเสียหาย

4. แผนการฟื้นฟู

ส่วน 5 มาตรการ ประกอบด้วย 

1. มาตรการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรให้ทราบสถานการณ์

2. มาตรการระดมคน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ทุกหน่วยงาน

3. มาตรการป้องกันพื้นที่เสี่ยงทางการเกษตร

4. มาตรการเตรียมพร้อมแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัย  

5. มาตรการเตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหลังภัยพิบัติ 

ขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามประกาศเตือนภัย และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไว้อย่างพร้อมเพรียงแล้ว ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลาจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ