6 ส.ค.63 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตลอดจน ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอาชีพเกษตรกร  เกษตรกร กว่า 3,000 คน เข้าร่วมประชุม โดยได้พบปะเกษตรกรเพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

                                    "บิ๊กป้อม" ควง 2 รมช.เกษตร-คลัง ลุยเชียงใหม่ ร่วมประชุมแก้ปัญหาลำไยภาคเหนือ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า สถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณผลผลิตลำไยในฤดูเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ของทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตลำไยได้ในราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาในปีนี้ เนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้ง ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น และได้รับผลกระทบจากสถานการณณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ ได้รับผลกระทบ ทำให้ราคาลำไยตกต่ำ มีสาเหตุมาจากผู้ประกอบการจากประเทศจีน หรือล้ง ไม่สามารถเดินทางเข้ามารับซื้อผลผลิตลำไยในประเทศไทยได้ ตามมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด covid-19 ประกอบกับการขาดแรงงาน รวมถึงลำไยมีคุณภาพนั้นมีต้นทุนสูง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้รับความเดือดร้อน 

                                         "บิ๊กป้อม" ควง 2 รมช.เกษตร-คลัง ลุยเชียงใหม่ ร่วมประชุมแก้ปัญหาลำไยภาคเหนือ

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเกษตรกร จึงมอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง โดยเบื้องต้น จะผ่อนผันให้ผู้ประกอบการค้าจากประเทศจีนเดินทางเข้าประเทศได้เพื่อรับซื้อผลผลิตลำไยในฤดูการเก็บเกี่ยวนี้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประเทศไทย โดยในวันพรุ่งนี้จะประชุมหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วเพื่อให้ทันฤดูการเก็บเกี่ยว

                                        "บิ๊กป้อม" ควง 2 รมช.เกษตร-คลัง ลุยเชียงใหม่ ร่วมประชุมแก้ปัญหาลำไยภาคเหนือ

รมช.ธรรมนัส กล่าวต่อไปว่า สำหรับในเรื่องการชดเชยเพื่อเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ในวันอังคาร ที่ 11 ส.ค. 63 นี้ ต่อไป ขอยืนยันว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือเกษตรกรรอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้พี่ร้องชาวสวนลำไยทุกท่าน ให้มีความเข้มแข็ง 

อย่างไรก็ตาม นโยบายการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั้น ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตร กำลังสำรวจข้อมูลอยู่ มั่นใจว่าแก้ปัญหาให้ชาวสวนลำไยได้โดยเร็ว