ใกล้แล้วปรับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรอย่าลืมว่าเกษียณเกือบ 10 ตำแหน่ง สำคัญ เช่น ปลัดกระทรวงเกษตร อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมหม่อนไหม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองปลัดกระทรวง 2 ตำแหน่ง ผู้ตรวจอีก 4 ตำแหน่ง 

งานนี้มีสนุก นักกรีฑาเตรียมพร้อมวิ่งเต็มสูบลุ้นสนุกแน่ ต่างมุ่งเป้าสู่ถนนสองสายคนของกาย รมว.เกษตรฯต่อ  1. นาย ธ. หลายอธิบดีชุดนี้เกาะแน่นคิดว่าเป็นขุมพลังของรมว.ต่อตัวจริง มาต่อที่อีก 1 เส้นทาง คือ นาย สก. คนนี้สายตรงตัวจริง 

ถ้าวงในตัวจริงจะรู้ว่า ถ้าเสี่ยต่อจะทำไรต้องมาปรึกษา นาย สก.ก่อน เหล่าขุมผู้ตรวจต่างวิ่งไปซบขุมกำลังนี้งานนี้สนุกละว่าใครแน่ว่าใคร…

ได้ยินเสียงกระซิบมาว่ามีโยกย้าย-สลับอธิบดีอีกหลายกรมแน่ เพราะหลายกรมแถว ม.เกษตรฯข้าราชการบ่นผู้บริหารทำงานไม่เป็น บริหารไม่ได้เป็นทุกข์ของข้าราชการ
อีกทั้งมีอธิบดีเงาขึ้นมาคุมงบ กรมไหนนั้นเขารู้ดีกันไม่ต้องบอกหลอก