25 มิ.ย.2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)  กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” จึงขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ซึ่งมีรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท


โครงการประกวด “Check-in ที่นี่ของดี พช.” มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม ภารกิจ ผลิตภัณฑ์ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน, ความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน, โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นต้น 

 

"พช." ชวนประกวดคลิปวิดีโอ "Check-in ที่นี่ ของดี พช."

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป และบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งผู้ชนะในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล, รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล และ รางวัล Popular Vote คือ กล้อง GoPro โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาท


ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด จะต้องส่งคลิปวีดีโอความยาว 1-3 นาที ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบ และต้องระบุสถานที่ซึ่งปรากฏในคลิปวิดีโออย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันประชาสัมพันธ์เรื่องราวของดี ในชุมชนของตนเอง โดยอัพโหลดคลิปวิดีโอ ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL ส่งไปที่อีเมล[email protected]il.com 

 

 

"พช." ชวนประกวดคลิปวิดีโอ "Check-in ที่นี่ ของดี พช."

 


ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะได้รับการเผยแพร่ใน Youtube ของกรมการพัฒนาชุมชน และนำ Link ไปเผยแพร่ใน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน  www.facebook.com/prcdd เพื่อให้ผู้เข้าชมทั่วไปร่วมกด Like และ Share ให้คะแนนในรางวัล Popular Vote สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 097 224 9933  หรืออีเมล [email protected]