กระทรวงกลาโหมประสานกรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ระบายผลผลิต สั่งมังคุดคุณภาพจากสหกรณ์ภาคตะวันออก 200.39 ตัน มูลค่ากว่า 4.71 ล้านบาท ก่อนกระจายไปยังกำลังพลและครอบครัวได้บริโภค พร้อมส่งมอบมังคุด 17 ตันให้กับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่กองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้  

                 "กลาโหม"ประสาน"กรมส่งเสริมสหกรณ์"อุ้มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ตะวันออก สั่ง"มังคุด"คุณภาพจากสหกรณ์ 200.39 ตัน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกนำมังคุดจากคุณภาพจากสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยองจำนวน17 ตันส่งมอบให้กับพลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.)ที่กองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากทางกระทรวงกลาโหมได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นช่วงที่มีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลทำให้ผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำ 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

                            "กลาโหม"ประสาน"กรมส่งเสริมสหกรณ์"อุ้มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ตะวันออก สั่ง"มังคุด"คุณภาพจากสหกรณ์ 200.39 ตัน

 นอกจากนี้เกษตรกรยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด – 19" ทำให้ตลาดต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ ขณะที่ตลาดในประเทศได้หยุดชะงักเนื่องจากไม่สามารถขนส่งสินค้าได้สะดวกเหมือนช่วงสถานการณ์ปกติ กระทรวงกลาโหมจึงได้ประสานมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรโดยการรับซื้อผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 200.36 ตัน มูลค่า 4.71 ล้านบาท เพื่อกระจายไปยังหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล และส่วนหนึ่งได้นำไปมอบให้ชาวบ้านในชุมชนที่อยู่โดยรอบได้บริโภคด้วย

                             "กลาโหม"ประสาน"กรมส่งเสริมสหกรณ์"อุ้มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ตะวันออก สั่ง"มังคุด"คุณภาพจากสหกรณ์ 200.39 ตัน  ขณะนี้ ทางกระทรวงกลาโหมได้รับซื้อผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระยองและตราดแล้วจำนวน 113.78 ตัน มูลค่ากว่า 2.67 ล้านบาท และได้กระจายไปยังหน่วยงานของกองทัพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค49 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นหน่วยงานในส่วนกลาง 52.94 ตัน มูลค่า 1.24 ล้านบาท ส่วนภูมิภาค 60.84 ตัน  มูลค่า 1.43 ล้านบาท และยังมีปริมาณคงเหลือที่รอทยอยจัดส่งให้อีกจำนวน 86.61 ตัน  
 ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบกลางปี 2563 วงเงิน 45 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการกระจายผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 เป็นค่าดำเนินการและชดเชยค่าขนส่งให้กับสหกรณ์ต้นทางและปลายทางที่รวบรวมและกระจายมังคุดและลำไย รวมถึงให้สหกรณ์นำไปจัดซื้อตะกร้าสำหรับขนส่งผลไม้ด้วย 
 สำหรับสถานการณ์การผลิตมังคุดของสหกรณ์ในภาคตะวันออกคาดว่าระหว่างวันที่ 15-30 พฤษภาคม นี้ จะมีปริมาณผลผลิตออกมาพร้อมกันจำนวนมากซึ่งข้อมูลการรวบรวมและกระจายมังคุดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครการฯณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 13 แห่ง รวบรวมผลผลิตไปแล้ว 148.932 ตัน มูลค่ากว่า 3.72 ล้านบาท และกระจายสู่สหกรณ์ปลายทาง 59 แห่งทั่วประเทศ  

นอกจากนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดสรรเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์วงเงิน 190 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1 % ขณะนี้มีสหกรณ์ขอกู้เงินดังกล่าวแล้ว 87 ล้านบาท สำหรับนำเป็นทุนหมุนเวียนรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกตลอดช่วงฤดูกาลผลิตปีนี้เพื่อให้การกระจายผลไม้สู่ตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่เกิดการกระจุกตัว  ซึ่งจะทำให้การจำหน่ายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคนั้นเกิดประสิทธิภาพและสามารถกำหนดราคาซื้อขายที่เป็นธรรมกับทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภคปลายทางด้วย