วันที่ 2 พ.ค. ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ กรุงเทพมหานคร นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย สมาคมชาวปักษ์ใต้ ชมรมจิตอาสาชาวใต้ ได้จัดตั้งครัวเพื่อนเฉลิมชัยแจกอาหาร เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน จากผลกระทบของโรคโควิด-19 

รมว.เกษตรฯ แจกอาหารปชช. บรรเทาโควิค-19

 

              นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน กล่าวว่า ตนเองและกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย สมาคมชาวปักษ์ใต้ ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ครั้งนี้ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ได้แจกทั้งถุงยังชีพและข้าวเหนียวไก่กว่า 1,500 ห่อ และตั้งใจไว้ว่าจะดำเนินการแจกอาหารให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป ทุกวันเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถนนกาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา แห่งนี้จนกว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะหมดไป

              นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนว่า กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องผู้ได้รับสิทธิ เพื่อส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังต่อไป โดยคาดว่าน่าจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้

รมว.เกษตรฯ แจกอาหารปชช. บรรเทาโควิค-19

รมว.เกษตรฯ แจกอาหารปชช. บรรเทาโควิค-19